Adzuna logo

Opiekun

Lokalizacja: Bielsko-Biała
Firma: Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych w Bielsku Białe
Plac Pigal
Aplikuj

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych w Bielsku-Białej
ogłasza nabór na stanowisko OPIEKUNA w wymiarze 1 etatu na zastępstwo

I. Główne obowiązki:
1. Wykonywanie czynności higieniczno-pielęgnacyjnych.
2. Zmiana bielizny pościelowej i osobistej.
3. Udzielanie pomocy przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych osobom ciężko chorym i niesprawnym.
4. Karmienie chorych i niesprawnych mieszkańców.
5. Sporządzanie raportów.
6. Pełnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu.
7. Wspieranie mieszkańca i pomoc w rozwiązywaniu jego problemów.

II. Wymagania:
1. Wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym.
2. Mile widziane ukończenie szkół:
a) opiekun w DPS.,
b) opiekunka środowiskowa,
c) opiekun osoby niepełnosprawnej,
d) szkoła ratownictwa medycznego.
3. Mile widziany staż pracy w zawodzie.
4. Umiejętności dobrej organizacji pracy własnej i zespołu.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Aktualne CV.
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej.
4. Kwestionariusz osoby dla osoby ubiegającej się o pracę.
5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

IV. Ogólne warunki zatrudnienia:
1. Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika.
2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w równoważnym systemie czasu pracy, w tym praca zmianowa i w porze nocnej.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 12.05.2017 r. na adres e-mail: biuro@dpsolimpijska.bielsko.pl
lub adres pocztowy: Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych w Bielsku-Białej, ul. Olimpijska 11.Aplikuj

Podobne oferty

Opiekun / Opiekun medyczny
Dom Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela
Bielsko-Biała
OPIEKUN
Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych
Bielsko-Biała
opiekun
Dom Pomocy Społecznej
Bielsko-Biała
Opiekun
Dom Pomocy Społecznej MBNP
Bielsko-Biała
Opiekun, pokojowa
Dom Pomocy Społecznej MBNP
Bielsko-Biała