Adzuna logo

Specjalista

Lokalizacja: Warszawa
Firma: Służba Cywilna
Aplikuj
Specjalista
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw fundacji
w Wieloosobowym Stanowisku Pracy do Spraw Monitorowania i Koordynacji w Departamencie Nadzoru i KontroliWarunki pracy

Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; praca wiąże się ze permanentna obsługa klientów zewnętrznych;


Departament Nadzoru i Kontroli mieści się w Warszawie przy ul. Długiej 38/40 na I piętrze; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, przed budynkiem jest podjazd dla
wózków inwalidzkich jedynie na parter.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi ewidencję fundacji, w tym analizuje wnioski o wpis do ewidencji fundacji, dla których Minister Zdrowia jest ministrem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy o fundacjach.
 • Przygotowuje zbiorcze sprawozdania oraz opracowania dotyczące danych ujawnionych w ewidencji fundacji.
 • Analizuje i weryfikuje sprawozdania przedkładane Ministrowi Zdrowia przez fundacje pod względem zgodności z wymogami określonymi w przepisach prawa.
 • Przygotowuje projekty wniosków do właściwych sądów o likwidację fundacji na podstawie przepisów ustawy o fundacjach.
 • Przedstawia wnioski dotyczące zgodności działalności fundacji z obowiązującymi przepisami prawa, statutem lub celem, dla którego fundacja została powołana.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość przepisów prawa z zakresu funkcjonowania fundacji
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
 • wykształcenie: wyższe z zakresu prawa lub administracji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-04
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Zdrowia, Biuro Administracyjne, ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa
  z dopiskiem „specjalista w Wieloosobowym Stanowisku Pracy do Spraw Monitorowania i Koordynacji w Departamencie Nadzoru i Kontroli - poz. 663 - umowa na zastępstwo”

Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl; Ministerstwo Zdrowia/ Praca, wolontariat, praktyki i staże/ Praca i praktyki/ Materiały.


Aplikuj

Aplikuj

Podobne oferty

Specjalista ds. oferty
CORAB SP. Z O.O.
Warszawa, mazowieckie
Specjalista
Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie
Specjalista
Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie
Specjalista
Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie
Specjalista
Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie