Adzuna logo

Specjalista

Lokalizacja: Warszawa
Firma: Służba Cywilna
Aplikuj
Specjalista
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw prognozowania
w Wydziale Analiz Systemowych w Departamencie Analiz i StrategiiWarunki pracy

 • Departament Analiz i Strategii mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na I piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;
 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Bierze udział w tworzeniu i utrzymanie modelu prognozującego rozwój epidemii COVID-19.
 • Tworzy aplikację interaktywną do monitorowania przebiegu epidemii z uwzględnieniem prognoz przy pomocy R Shiny.
 • Dokonuje analizy literatury naukowej w celu poszerzenia wiedzy swojej i zespołu w zakresie zagadnienia rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.
 • Współtworzy propozycje sposobów prezentacji danych oraz tworzy narzędzia do wizualizacji danych.
 • Analizuje dane dot. przebiegu epidemii COVID-19 i tworzy raporty dla Kierownictwa Resortu.
 • Bierze udział w prognozowaniu potrzeb Polaków na rzecz map potrzeb zdrowotnych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
 • znajomość języka R lub Python,
 • znajomość R Shiny,
 • wiedza w zakresie statystyki oraz modelowania matematycznego,
 • podstawowa znajomość SQL,
 • dobre umiejętności komunikacyjne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
 • wykształcenie: wyższe matematyczne, ekonomiczne, informatyczne,
 • doświadczenie w obszarze analizy danych medycznych,
 • znajomość LaTeX,
 • znajomość systemu kontroli wersji Git.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-06
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Zdrowia, Biuro Administracyjne, ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa
  z dopiskiem: „specjalista ds. prognozowania w Wydziale Analiz Systemowych w Departamencie Analiz i Strategii – 1 etat – poz. 595”.
Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Aplikuj

Aplikuj

Podobne oferty

Specjalista
Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie
Specjalista
Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie
Specjalista
Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie
Specjalista
Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie
Specjalista
Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie