Adzuna logo

Specjalista

Lokalizacja: Warszawa
Firma: Służba Cywilna
Aplikuj
Specjalista
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw księgowości
w Biurze Dyrektora Generalnego, Wydziale FinansowymWarunki pracy

· praca biurowa przy użyciu komputera, drukarki, skanera;


· różnorodność prowadzonych równolegle zadań,


· praca w zespole,


· praca pod presją czasu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie obsługi księgowej
 • Ewidencja wydatków i dochodów budżetowych
 • Przygotowywanie danych i sporządzenie sprawozdań finansowych – miesięcznych, kwartalnych i rocznych
 • Sporządzanie wyciągów bankowych ze wszystkich kont GIORiN – dochodów, wydatków, środków niewygasających, sum depozytowych i ZFŚS
 • Obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR oraz systemu bankowości elektronicznej NBE
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz rozliczania inwentaryzacji
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • komunikatywność, systematyczność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętności pracy własnej na stanowisku,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • znajomość języka angielskiego: poziom komunikatywny
 • znajomość przepisów rachunkowości o finansach publicznych
 • znajomość zagadnień związanych z ewidencją i rozliczaniem środków trwałych
 • zdolności obsługi systemów księgowych, TREZOR, NBE
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-07-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
  Al. Jana Pawła II nr 11
  00-828 Warszawa
  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta na stanowisko specjalista ds. księgowości”
Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Aplikuj

Aplikuj

Podobne oferty

Główny specjalista/ starszy specjalista/ specjalista
Urząd Ochrony Danych Osobowych
Warszawa, mazowieckie
Specjalista
Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie
Specjalista
Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie
Specjalista
Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie
Specjalista
Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie