Adzuna logo

Specjalista

Lokalizacja: Warszawa
Firma: Służba Cywilna
Aplikuj
Specjalista
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw osobowych
Biuro Dyrektora GeneralnegoWarunki pracy

· praca biurowa przy użyciu komputera, drukarki, skanera,


· różnorodność prowadzonych równolegle zadań,


· praca w zespole,


· praca pod presją czasu,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • bieżąca obsługa dokumentacji kadrowej pracowników,
 • prowadzenie spraw związanych z naborami do korpusu służby cywilnej
 • obsługa portalu ZUS PUE
 • obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych w GIORIN
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku osobowym w służbie cywilnej lub administracji publicznej<br>
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o urzędnikach państwowych
 • umiejętność dobrej organizacji pracy, samodzielność, dokładność
 • komunikatywność, otwartość, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analizy i syntezy infromacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
 • doświadczenie w obsłudze programu kadrowo-płacowego XPERTIS Macrologic
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-07-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Al. Jana Pawła II nr 11 00-828 Warszawa
  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ oferta na stanowisko specjalista ds. osobowych”.
Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Aplikuj

Aplikuj

Podobne oferty

Główny specjalista/ starszy specjalista/ specjalista
Urząd Ochrony Danych Osobowych
Warszawa, mazowieckie
Specjalista
Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie
Specjalista
Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie
Specjalista
Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie
Specjalista
Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie