Adzuna logo

Młodszy archiwista

Lokalizacja: Pszczyna
Firma: Służba Cywilna
Aplikuj
Młodszy archiwista
Archiwum Państwowe w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista
Oddział zamiejscowy w PszczynieWarunki pracy

- praca biurowa i fizyczna w siedzibie urzędu, - kontakt z kurzem, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi i grzybami, - użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, niszczarka, skaner), - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, głuchoniemym oraz niedosłyszącym, - praca poza siedzibą urzędu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Porządkowanie i opracowywanie własnego zasobu celem sporządzenia jego ewidencji
 • Bezpośrednie udostępnianie materiałów archiwalnych w pracowni naukowej, w celu realizacji zgłaszanych tematów badawczych i w celach urzędowych
 • Wykonywanie kwerend w celu sformułowania odpowiedzi na podania składane przez osoby fizyczne i wszelkie jednostki organizacyjne
 • Udzielanie informacji klientom w celu wskazania właściwego sposobu załatwienia sprawy
 • Rozmieszczanie zasobu w magazynach w celu zapewnienia właściwych warunków jego przechowywania
 • Przeprowadzanie kontroli w nadzorowanych archiwach zakładowych w celu właściwego kształtowania narastającego zasobu archiwalnego
 • Przeprowadzanie ekspertyz w archiwach zakładowych w celu stwierdzenia prawidłowości uporządkowania zasobu i brakowania
 • Uczestnictwo w wystawach, sesjach, prelekcjach w celu popularyzacji archiwum i jego zasobu
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 • wykształcenie: średnie archiwalne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze państwowej służby archiwalnej (staże, praktyki, umowy zlecenia)
 • Znajomość j. niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość przepisów prawa archiwalnego
 • Obsługa urządzeń biurowych i obsługa komputera (MS Acess, MS Word)
 • Umiejętność organizowania pracy własnej, efektywność w realizacji zadań i celów
 • Umiejętność analizowania i wnioskowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: wyższe o specjalności archiwalnej
 • Kurs kancelaryjno-archiwalny
 • Umiejętność działania w sytuacjach trudnych
 • Kreatywność, komunikatywność, dokładność, samodzielność, obowiązkowość
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-05-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Katowicach
  ul. Józefowska 104
  40-145 Katowice
  z dopiskiem - „oferta zatrudnienia - młodszy archiwista Oddział w Pszczynie"

  Dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Aplikuj (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu)
Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Aplikuj

Aplikuj

Podobne oferty

ARCHIWISTA
Żory
Młodszy handlowiec
Zorius.pl
Bielsko-Biała
Młodszy księgowy
Fabryka Pił i Narzędzi WAPIENICA sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Młodszy Księgowy
FCA Services Polska Sp. z o.o.
Bielsko-Biała, śląskie
Młodszy Technolog
ASK Poland Sp. z o. o.
Bielsko-Biała