Adzuna logo

Legalizator

Lokalizacja: Łódź
Firma: Służba Cywilna
Aplikuj
Legalizator
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Legalizator
w Laboratorium Chemii w Pracowni FizykochemiiWarunki pracy

-praca przy komputerze,
-delegacje służbowe.Budynek urzędu i jego wyposażenie (windy, łazienki) zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy.


Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • sprawdza przyrządy pomiarowe w celu określenia ich parametrów metrologicznych
 • obsługuje aparaturę kontrolono - pomiarową ( koneczność przenoszenia przyrządów klienta na stanowisko pomiarowe)
 • obsługuje klientów, prowadzi rejestr zgłoszeń przyrządów
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 • wykształcenie: średnie
 • znajomość programów MS Office: Word i Excel
 • znajomość ustawy Prawo o miarach
 • podstawowa znajomość zagadnień z dziedziny metrologii
 • dyspozycyjność ( szkolenia i wyjazdy służbowe)
 • ręczne podnoszenie i przenoszenie przyrządów ( doraźnie) o masie nieprzekraczającej 20 kg
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
 • wykształcenie: średnie techniczne
 • umiejętność pracy w zespole
 • rzetelność, uczciwość, umiejętność komunikacji z klientem
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie prawa jazdy kat. B
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-05-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar
  ul. Narutowicza 75
  90-132 Łódź
  Referat Kadrowo - Płacowy ( pok. 104)
Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oferty odrzucone można odebrać osobiście w Referacie Kadrowo-Płacowym ( pok.104).


Brak powiadomienia telefonicznego lub e-mailowego jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

Aplikuj

Aplikuj

Podobne oferty

Legalizator
Służba Cywilna
Łódź, łódzkie
Legalizator
Służba Cywilna
Łódź, łódzkie
Legalizator
Służba Cywilna
Łódź, łódzkie
Legalizator
Służba Cywilna
Łódź, łódzkie
Legalizator w Laboratorium Mechaniki
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Łódź