stanowisko lub firma
miasto lub województwo
Zaawansowane »

Kontroler skarbowy

Lokalizacja:
Białystok
Firma:
Służba Cywilna

Aplikuj

Kontroler skarbowy
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy do spraw obsługi bezpośredniej i czynności sprawdzających z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn
w Dziale Podatków Majątkowych i Sektorowych w Drugim Urzędzie Skarbowym w BiałymstokuWarunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,
 • użytkowanie sprzętu biurowego (np. drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp.),
 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na parterze pięciopiętrowego budynku,
 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,
 • oświetlenie sztuczne i naturalne,
 • węzeł sanitarny na parterze jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • występują bariery architektoniczne: winda nie jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
 • przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi obsługę bezpośrednią podatników podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w ramach których przyjmuje zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, wnioski o wydanie zaświadczenia z akt podatkowych podatku od spadków i darowizn, informacje o stanie i stopniu zużycia przedmiotów nabycia, udziela odpowiedzi na pytania i wyjaśnia podatnikom podatków majątkowych wątpliwości zakresu prawa materialnego.
 • Wprowadza do systemu informatycznego dane ze zgłoszeń o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych podlegającym przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz dane ze składanych informacji podlegających przepisom ustawy podatku od czynności cywilnoprawnych oraz dokonuje ich pełnej obsługi informatycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sporządza analizy w zakresie własnej wstępnej oceny zgodności z wartościami rynkowymi określonych przez podatników wartości rzeczy i praw majątkowych będących przedmiotem czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i przedkłada je do akceptacji osobie upoważnionej.
 • Dokonuje obsługi złożonych zgłoszeń i zeznań podatkowych o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych, wniosków o wydanie zaświadczenia w systemie informatycznym obejmującej skanowanie tych dokumentów, wprowadzanie do systemu informatycznego metadanych, drukowanie i naklejanie na dokumenty kodów kreskowych.
 • Przygotowuje projekty zaświadczeń.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania innych organów i instytucji w sprawach wynikających z zakresu prowadzonych postępowań podatkowych i obsługa tych dokumentów w systemach informatycznych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość ustawy o podatku od spadków i darowizn
 • Znajomość ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji podatkowej lub skarbowej
 • wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzórDz. U. z 2017 r. poz. 423) - dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-02-11
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, ul. Jana Klemensa Branickiego 9, 15-085 Białystok.
Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku dostępne są na stronie www.podlaskie.kas.gov.pl w zakładce Ogłoszenia – Nabór – Wzory oświadczeń.
 • Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Aplikuj

Aplikuj

Podobne oferty
Tworząc powiadomienie, akceptujesz nasz T & Cs i Privacy Notice oraz zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie.
Kontroler skarbowy

Służba Cywilna
Białystok, podlaskie
więcej szczegółów »

Kontroler skarbowy

Służba Cywilna
Białystok, podlaskie
więcej szczegółów »

Młodszy Kontroler Skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Białystok podlaskie
więcej szczegółów »

Młodszy Kontroler Skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Białystok podlaskie
więcej szczegółów »

Młodszy kontroler skarbowy

Służba Cywilna
Białystok, podlaskie
więcej szczegółów »