stanowisko lub firma
miasto lub województwo
Zaawansowane »

Starszy referent

Lokalizacja:
Wrocław
Firma:
Służba Cywilna

Aplikuj

Starszy referent
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw logistyki
w Drugim Dziale LogistykiWarunki pracy

· Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie


· Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej


· Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym


· Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe


· Budynek biurowy: siedziba Izby Administracji Skarbowej przy ul. Powstańców Śl. 24, 26 we Wrocławiu


- Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych


- Wejście do budynku od strony ul. Powstańców Śl. przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych


- Dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych


- Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych
Budynek konferencyjny (B) również przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych


- Zaplecze socjalne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • •Zbiera, planuje, weryfikuje i realizuje zapotrzebowania z obszaru administracyjno - gospodarczo – zaopatrzeniowego składane przez komórki organizacyjne Izby oraz podległe Urzędy Skarbowe i Urząd Celno-Skarbowy w celu ustalenia zasadności zakupów w celu efektywnego wykorzystania zasobów oraz zabezpieczenia środków finansowych na zakup dostaw i usług;
 • •Administruje, zbiera, planuje, weryfikuje i realizuje potrzeby komórek organizacyjnych Izby oraz podległych Urzędów Skarbowych i Urzędu Celno-Skarbowego z zakresu łączności radiowej i telefonicznej oraz floty pojazdów w celu: ustalenia zasadności zakupów, efektywnego wykorzystania zasobów oraz zabezpieczenia środków finansowych na zakup dostaw i usług;
 • •Zbiera, planuje, weryfikuje i realizuje potrzeby komórek organizacyjnych Izby oraz podległych Urzędów Skarbowych i Urzędu Celno-Skarbowego z zakresu wydatków organów podatkowych, egzekucyjnych, celnych i likwidacyjnych w celu: ustalenia zasadności zakupów, efektywnego wykorzystania zasobów oraz zabezpieczenia środków finansowych na zakup dostaw i usług;
 • •Przygotowuje projekty umów oraz zamówień z zakresu zadań działu, pełni nadzór nad ich realizacją w celu efektywnego wykorzystania środków finansowych i zabezpieczenia funkcjonowania jednostki;
 • •Przygotowuje projekty umów oraz zamówień z zakresu zadań działu, pełni nadzór nad ich realizacją w celu efektywnego wykorzystania środków finansowych i zabezpieczenia funkcjonowania jednostki.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 • wykształcenie: średnie
 • Umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Podstawowa znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
 • wykształcenie: brak
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-02-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 24, 26 (pocztą lub osobiście: kancelaria – parter, pok. 5)
Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

· Oferty można składać również w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP: ePUAP - > KATALOG SPRAW -> Praca i zatrudnienie -> Nabór pracownika -> Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę -> Wybór urzędu -> wybrać Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu -> Załatw sprawę


· Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać: miejsce zamieszkania i dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) oraz numer ogłoszenia.


· W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczenia z poz. "dokumenty niezbędne". Oświadczenia kandydatów oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Długość i rodzaj wymaganego doświadczenia musi jednoznacznie wynikać z przedstawionych dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.


· Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


· Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu http://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl


· Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o pracę
w służbie cywilnej dostępne są pod adresem: http://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-we-wroclawiu/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen


· Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu obowiązany będzie do złożenia oświadczeń wynikających:


- z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,


- z art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).

Aplikuj

Aplikuj

Podobne oferty
Tworząc powiadomienie, akceptujesz nasz T & Cs i Privacy Notice oraz zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie.
Referent / Starszy Referent

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu
Wrocław
więcej szczegółów »

Referent / Starszy Referent

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu
Wrocław, dolnoslaskie
więcej szczegółów »

Starszy referent

Służba Cywilna
Wrocław, dolnośląskie
więcej szczegółów »

Starszy referent

Służba Cywilna
Wrocław, dolnośląskie
więcej szczegółów »

Starszy referent

Służba Cywilna
Wrocław, dolnośląskie
więcej szczegółów »