stanowisko lub firma
miasto lub województwo
Zaawansowane »

Inspektor weterynaryjny

Lokalizacja:
Radom
Firma:
Służba Cywilna

Aplikuj

Inspektor weterynaryjny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
zespół d/s bezpieczeństwa żywnościWarunki pracy

praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych praca w terenie, wyjazdy służbowe, szkolenia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami przy ich produkcji i wprowadzaniu do obrotu
 • wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie nadzoru podmiotów w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu, oraz zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu, prowadzenie sprawozdawczości z w/w zakresu
 • obsługa programów specjalistycznych z w/w zakresu, w tym RPP, SPIWet, MPCIW;
 • prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości, listy podmiotów zatwierdzonych i/lub zarejestrowanych w zakresie wykonywanych zadań;
 • pobieranie prób monitoringowych;
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań,
 • znajomość przepisów weterynaryjnych,
 • prawo wykonywania zawodu
 • odporność na stres
 • zaangażowanie i chęć podnoszenia kwalifikacji
 • prawo jazdy kat B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej, na stanowisku o podobnym zakresie zadań, koordynator zespołem
 • wykształcenie: wyższe lek. wet. <br>specjalizacja "Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego"
 • umiejętność pracy własnej i w zespole, koordynowanie zespołem
 • bezkonfliktowość, komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność
 • wykonywanie zadań pod presją czasu
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • zaświadczenie - prawo wykonywania zawodu
 • dyplom specjalisty "Higiena zwierzat rzeźnych i zywności pochodzenia zwierzęcego"
 • prawo jazdy kat. B
 • zaświadczenia z odbytych kursów, szkoleń w zakresie bezpieczeństwa żywnosci
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-02-12
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Radomiu
  ul. Warzywna 20
  26-600 Radom
Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oferty nadesłane po terminie (decyduje data wpływu do PIWet) nie będą rozpatrywane. Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dokumenty nieodebrane do 3 m-cy od upływu ich składania zostaną komisyjnie zniszczone.

Aplikuj

Aplikuj

Podobne oferty
Tworząc powiadomienie, akceptujesz nasz T & Cs i Privacy Notice oraz zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie.
Inspektor weterynaryjny

Służba Cywilna
Orońsko, mazowieckie
więcej szczegółów »

Inspektor weterynaryjny

Służba Cywilna
Radom, mazowieckie
więcej szczegółów »

Inspektor weterynaryjny

Służba Cywilna
Radom, mazowieckie
więcej szczegółów »

Inspektor

Służba Cywilna
Radom, mazowieckie
więcej szczegółów »

Inspektor

Służba Cywilna
Radom, mazowieckie
więcej szczegółów »