stanowisko lub firma
miasto lub województwo
Zaawansowane »

Ekspert ds. produktów leczniczych

Lokalizacja:
Warszawa
Firma:
Służba Cywilna

Aplikuj

Ekspert ds. produktów leczniczych
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Ekspert ds. produktów leczniczych
w Wydziale Pojedynczych Przypadków Działań Niepożądanych w Departamencie Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów LeczniczychWarunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Siedziba Urzędu w Al. Jerozolimskich 181 C, która nie jest własnością URPLWM i PB, jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ww. obiekcie szerokość drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, a także ciągi komunikacyjne oraz dźwigi osobowe zapewniają osobom niepełnosprawnym, a w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostęp do każdego z sześciu pięter budynku. Pomieszczenie przeznaczone na toalety jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i znajduje się w holu na parterze budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Ocena związku przyczynowo-skutkowego zgłoszeń działań niepożądanych (w tym w języku angielskim), szczególnie ciężkich, nadsyłanych z terenu Polski przez osoby wykonujące zawód medyczny, podmioty odpowiedzialne i pacjentów
 • Weryfikacja wprowadzanych do bazy danych zgłoszeń o niepożądanych działaniach leków dotyczących polskich pacjentów
 • Ocena dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych
 • Ocena dokumentacji (w tym w języku angielskim) pod kątem identyfikacji nowych zagrożeń farmakoterapii
 • Przegląd piśmiennictwa naukowego z dziedziny nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (w tym w języku angielskim)
 • Szkolenie i nadzór nad nowo przyjętymi pracownikami w Departamencie
 • Realizacja prac zleconych przez zwierzchnika związanych z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów leczniczych
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 • wykształcenie: wyższe medyczne - lekarz medycyny lub farmaceuta
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze farmakoterapii.
 • Ugruntowana wiedza z zakresu farmakologii
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawnych, wytycznych europejskich dotyczących GVP.
 • Dobra umiejętność obsługi specjalistycznych baz danych
 • Dokładność
 • Systematyczność
 • Dociekliwość
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
 • wykształcenie: brak
 • Dobra znajomość podstawowych przepisów prawnych, wytycznych europejskich dotyczących GVP
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na stronie http://www.urpl.gov.pl w zakładce praca – druki dla osób ubiegających się o pracę
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-02-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
  Aleje Jerozolimskie 181 C,
  02-222 Warszawa
Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Aplikuj

Aplikuj

Podobne oferty
Tworząc powiadomienie, akceptujesz nasz T & Cs i Privacy Notice oraz zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie.
Ekspert Ds. Produktów Leczniczych

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Warszawa mazowieckie
więcej szczegółów »

Ekspert ds. produktów leczniczych

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
więcej szczegółów »

ekspert ds. produktów leczniczych

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna
Warszawa, mazowieckie
więcej szczegółów »