stanowisko lub firma
miasto lub województwo
Zaawansowane »

Inspektor weterynaryjny

Lokalizacja:
Kutno
Firma:
Służba Cywilna

Aplikuj

Inspektor weterynaryjny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacjiWarunki pracy

 • Wyjazdy słuzbowe, szkolenia. Praca administracyjno - biurowa, kontakt z żywnością pochodzenia zwierzęcego, materiałem biologicznym oraz ze zwierzetami.
 • Oferujemy stabilną pracę, dodatek za wieloletnią pracę od 5%-20% wynagrodzenia zasadniczego w zalezności od udokumentowanego stażu pracy, dodtakowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe,
 • Dofinasowanie do wypoczynku lektniego.
 • Dofinasowanie do zakupu oklarów korekcyjnych.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego, ustawy o handlu, ustawy o ochronie zwierząt, rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw oraz przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie.
 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych produkcji, składowania i obrotu środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych na rynek.
 • Przygotowywanie projektów decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii, dokumentowanie wykonywanych czynności , sporządzanie stosownych rapotów i sprawozdań.
 • Prowadzenie rejestrów podmiotów i wykazów podmiotów objętych nadzorem.
 • Obsługa programów niezbędnych do wykonywania działań z zakresu bezpieczeństwa żywności.
 • Wykonywanie innych czynności z zakresu Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE
 • Prowadzenie nadzoru nad handlem środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego
 • Nazdór nad jakością zdrowtną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Sprawozdanie nadzoru nad produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej
 • Nadzór nad targowiskami w zakresie objętym współpracą z Inspekcją Sanitarną oraz wynikających z obowiązku Inspekcji Weterynaryjnej
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 • wykształcenie: wyższe Weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jady kat B
 • umiejetność obsługi kompuera i urządzeń biurowych
 • znajomość obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych i kodeksu postępowania weterynaryjnego
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentu prawa jazdy
 • kopie dokumentu potwierdzającego prawa wykonywania zawodu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-02-19
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  w formie papierowej na adres: Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Kutnie,
  ul Sienkiewicza 25
  99-300 Kutno
Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Aplikuj

Aplikuj

Podobne oferty
Tworząc powiadomienie, akceptujesz nasz T & Cs i Privacy Notice oraz zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie.
Inspektor weterynaryjny

Służba Cywilna
Kutno, łódzkie
więcej szczegółów »

Inspektor weterynaryjny

Służba Cywilna
Kutno, łódzkie
więcej szczegółów »

Inspektor weterynaryjny

Służba Cywilna
Kutno, łódzkie
więcej szczegółów »

Inspektor weterynaryjny

Służba Cywilna
Kutno, łódzkie
więcej szczegółów »

Inspektor weterynaryjny

Służba Cywilna
Kutno, łódzkie
więcej szczegółów »