stanowisko lub firma
miasto lub województwo
Zaawansowane »

Maszynista w Wydziale Elektrociepłownia Żychlin

Lokalizacja:
Elbląg
Firma:
Energa

Aplikuj

Maszynista w Wydziale Elektrociepłownia Żychlin

Pracodawca: ENERGA KOGENERACJA SP. Z O.O. W ELBLĄGU

Miejsce pracy: Elbląg

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia średniego lub zawodowego technicznego - preferowany kierunek energetyczny, elektryczny, mechaniczny
 • Minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym z eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych i energetycznych elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, sieci cieplnych
 • Odporności na stres, umiejętności szybkiego podejmowania decyzji i organizacji pracy zespołu,
 • Dużej samodzielności w realizacji zadań, kreatywności, komunikatywności, umiejętności motywowania zespołu,
 • Dodatkowym atutem będzie posiadanie Świadectwa Kwalifikacyjnego E1 , E2,

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • Zapewnienie prawidłowej, bezzakłóceniowej i ekonomicznej pracy urządzeń Elektrociepłowni,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa pożarowego,
 • Kontrola stanu technicznego urządzeń będących w ruchu i rezerwie ruchowej,
 • Kontrola i sporządzanie wymaganej dokumentacji ruchowej,
 • Optymalne prowadzenie procesu technologicznego,
 • Obsługa urządzeń elektroenergetycznych,

Charakter pracy:

 • Praca na trzy zmiany w ruchu ciągłym.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku Maszynisty w Wydziale Elektrociepłownia Żychlin prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 października 2019 roku na adres e-mail: rekrutacja.kogeneracja@energa.pl lub osobiście/drogą pocztową na adres:

Pan Grzegorz Krysiak - Kierownik Wydziału Elektrociepłownia Żychlin,

Energa Kogeneracja Sp. z o.o., ul. Narutowicza 72, 99-320 Żychlin

Prosimy o podanie w temacie listu nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja i numeru rekrutacji – 14/EKO/2019

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania lub zakończenia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

Uprzejmie Państwa informujemy:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Energa Kogeneracja Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu, przy ul. Elektrycznej 20A (kod pocztowy: 82-300), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000207049, posiadająca NIP: 578-20-58-156, REGON 170356044, kapitał zakładowy: 400.989.000 zł,
 • Nasze dane kontaktowe to: kogeneracja@energa.pl, adres korespondencyjny: ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg.
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: energa-kogeneracja@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie na przetwarzanie nadmiarowo przesłanych danych zwykłych). Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie, ustalenie, obrona roszczeń.
 • Podanie danych oraz zgoda są dobrowolne.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Podmioty dostarczające korespondencję,
  3. Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
  4. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 • Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
 • Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  6. usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust 3 RODO,
  7. w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnej kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia, orzeczeń o niepełnosprawności) niezbędne jest wyrażenie zgody o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Kogeneracja Sp. z o.o. danych osobowych nadmiarowych wykraczających poza art. 22¹ KP i danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych z własnej inicjatywy.

 • Aplikacje, które, będą zawierały dane osobowe szczególnej kategorii i dane nadmiarowe, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnej kategorii.
 • Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aplikuj

Podobne oferty
Tworząc powiadomienie, akceptujesz nasz T & Cs i Privacy Notice oraz zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie.
Maszynista Spalinowych Pojazdów Trakcyjnych

DB Cargo Polska S.A.
Braniewo, warmińsko-mazurskie
więcej szczegółów »

Maszynista Spalinowych Pojazdów Trakcyjnych

DB Cargo Polska S.A.
Braniewo, warmińsko-mazurskie
więcej szczegółów »

Referent

Służba Cywilna
Elbląg, warmińsko-mazurskie
więcej szczegółów »