stanowisko lub firma
miasto lub województwo
wyszukiwanie zaawansowane »

Przeglądaj oferty pracy w Nauczyciel

1,454 Nauczyciel ofert pracy w Polsce

Nauczyciel to osoba zajmująca się zawodowo kształceniem. Może pracować w przedszkolach, szkołach, uczelniach wyższych a także uczyć prywatnie w placówkach lub osobiście. Obowiązkowo musi posiadać wyższe wykształcenie kierunkowe oraz odpowiednie – dostosowane do grupy docelowej – przygotowanie pedagogiczne. Nauczyciele dzielą się ze względu na poziom, do którego mają klasyfikację nauczać, oraz przedmiot nauczania. Na każdym poziomie nauczani istnieje inny podział przedmiotów oraz wymagań wobec nauczycieli i uczniów. Szczególną rolę pełnią nauczyciele języków obcych, którzy muszą mieć dodatkowe uprawnienia do nauczania konkretnego języka.

Prawa i obowiązki nauczyciela w Polsce są zapisane w Karcie Nauczyciela. Określa ona dokładnie wszystkie wymagania kwalifikacyjne, wynagrodzenia, warunki pracy i ubezpieczenia, odpowiedzialność nauczycieli i sposoby awansu. Nauczyciele w placówkach oświaty tworzą tak zwane grono pedagogiczne, które powinno współpracować między sobą w celu zapewnienia jak najlepszych warunków nauki uczniów oraz koordynować zarówno wzrost ich wiedzy, jak i rozwój psychologiczny. Raz na jakiś czas grono pedagogiczne organizuje spotkania z rodzicami w celu wspólnego planowania edukacji oraz rozwiązywania ewentualnych problemów wychowawczych.

Obowiązki i umiejętności

Od nauczycieli wymaga się, aby prowadzili edukację dzieci, młodzieży a także osób dorosłych, zgodnie ze swoją wiedzą, oraz aby przekazywali nauczanie moralne i uczyli życia w społeczeństwie. Wymaga się, aby nauczyciel przedstawiał swoją wiedzę w sposób przejrzysty i zrozumiały. Nauczyciel musi również umieć rozwiązywać spory między uczniami oraz prowadzić do uzyskania kompromisów. Wymaga się, aby nauczyciel był zawsze w kontakcie z rodzicami i informował na bieżąco o postępach w nauce oraz problemach wychowawczych.

Nauczyciel powinien:
• Być osobą uprzejmą, komunikatywną i potrafiącą jasno przedstawiać swoje myśli
• Dbać o rozwój psychiczny i fizyczny podopiecznych
• Utrzymywać stały kontakt z rodzicami

Wymagane kwalifikacje

  • Wykształcenie wyższe kierunkowe
  • Odbyte przygotowanie pedagogiczne
  • Chęć do pracy z uczniami i przekazywania wiedzy

Przydatne linki

Najlepsze lokalizacje dotyczące Nauczyciel

Najlepsze firmy oferujące pracę

Podobne oferty pracy

Czy pracujesz w tej branży? Jesteś zadowolony?