stanowisko lub firma
miasto lub województwo
Zaawansowane »

Przeglądaj oferty pracy w Agent nieruchomości

107 Agent nieruchomości ofert pracy w Polsce

Agent nieruchomości zajmuje się pośredniczeniem na rynku nieruchomości w spawach kupna, najmu, zamiany i sprzedaży budynków i lokali. Aby być dobrym agentem trzeba wykazywać się nie tylko umiejętnościami marketingowymi, ale również organizacyjnymi i prawnymi. Agent nieruchomości jest bowiem odpowiedzialny za przygotowanie prawidłowych umów notarialnych i załatwienie wszystkich formalności. Dobry agent potrafi sprzedać nieruchomość znajdując złoty środek między oczekiwaniami kupującego i sprzedającego, jednocześnie wypracowując zysk dla siebie.
Na agencie ciąży bardzo duża odpowiedzialność, ponieważ często nadzoruje on największą transakcję w życiu niektórych rodzin, dlatego też powinien szczególnie przestrzegać nie tylko przepisów prawa, ale również etyki zawodowej. Pełni również rolę doradcy dla osób kupujących mieszkanie – ponieważ posada bazę mieszkań, może przedstawić i wybrać to, które najbardziej odpowiada potrzebom kupującego. Agent musi mieć dobre zdolności interpersonalne, ponieważ pracuje z ludźmi, nie tylko kupującymi i sprzedającymi, ale również przedstawicielami gmin, banków czy ubezpieczalni. W tym zawodzie bardzo cenna jest praktyka, więc wielu agentów prezentuje zainteresowanym swoje portfolio.

Obowiązki i umiejętności

Agent nieruchomości odpowiada za wypracowanie kompromisu między kupującym a sprzedającym mieszkanie w taki sposób, aby obie strony były zadowolone. Ponadto czuwa nad stroną formalną i prawną całego przedsięwzięcia tak, aby wszystko było przeprowadzone zgodnie z prawem. Od agenta wymaga się skrupulatności, dokładności oraz ciągłego poszerzania wiedzy w dziedzinie rynku nieruchomości. Agent musi posiadać aktualną licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami wydawaną przez Ministra Infrastruktury.
Agent nieruchomości powinien:
• Umieć wykazać znajomość bieżącego rynku nieruchomościami
• Wykazywać się wiedzą i doświadczeniem
• Dbać o interes zarówno kupującego, jak i sprzedającego

Wymagane kwalifikacje

  • Wykształcenie wyższe w kierunku zarządzania
  • Aktualna licencja agenta nieruchomości
  • Odbyte praktyki zawodowe oraz zaświadczenie o niekaralności

Przydatne linki

Najlepsze lokalizacje dotyczące Agent nieruchomości

Najlepsze firmy oferujące pracę

Podobne oferty pracy

Czy pracujesz w tej branży? Jesteś zadowolony?