stanowisko lub firma
miasto lub województwo
wyszukiwanie zaawansowane »

Przeglądaj oferty pracy w Audytor wewnętrzny

136 Audytor wewnętrzny ofert pracy w Polsce

Audytor wewnętrzny to osoba, która realizuje audyty z obszaru finansów, jak również z innych obszarów działalności firmy, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Do obowiązków audytora wewenętrznego należy rzetelne i obiektywne ustalanie stanu faktycznego, stwierdzenia nieprawidłowości i zagrożeń, ustalanie ich przyczyn i ewentualnych skutków oraz proponowanie odpowiednich rozwiązań korygujących. Audytor jest też odpowiedzialny za przygotowywanie dokumentacji z realizowanych audytów zgodnie z obowiązującą metodyką firmy. Po przeprowadzonych audytach obowiązkiem audytora jest sporządzanie raportu i przedstawienie rekomendacji dotyczących między innymi usunięcia ujawnionych słabości, udoskonalenia jakości pracy, poprawy efektywności procesów w firmie. Po wprowadzeniu tych rekomendacji, audytor wewnętrzny musi monitorować działania naprawcze. Bierze on także udział w projektach biznesowych, konsultuje wprowadzane zmian i wspomaga wdrażania mechanizmów kontrolnych.

Obowiązki i umiejętności

Audytorem wewnętrznym może zostać osoba, która ukończyła wyższe studia o profilu finansowym lub z zakresu rachunkowości. Kluczową kompetencją są umiejętności analityczne, obiektywność, znajomość branży, do której należy firma, a także umiejętność prowadzenia negocjacji i dyskusji. Audytor musi być w stanie wykonywać swoją pracę samodzielnie i starannie. Wymagana może być od niego znajomość obsługi komputera, w tym nie tylko podstawowych narzędzi typu pakiet MS Office, ale także narzędzi informatycznych do obsługi baz danych.

Stanowisko audytora wewnętrznego wymaga:
- Zdolności analitycznych
- Obiektywności, staranności i samodzielności w wykonywaniu pracy
- Zdolności negocjacyjnych i komunikacyjnych

Wymagane kwalifikacje

  • Wyższe wykształcenie o profilu finansowym lub z zakresu rachunkowości
  • Wiedza na temat branży przedsiębiorstwa
  • Znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office oraz oprogramowania do obsługi baz danych

Przydatne linki

Najlepsi pracodawcy

Najlepsze lokalizacje dotyczące Audytor wewnętrzny

Najlepsze firmy oferujące pracę

Podobne oferty pracy

Czy pracujesz w tej branży? Jesteś zadowolony?