stanowisko lub firma
miasto lub województwo
Zaawansowane »

Przeglądaj oferty pracy: Prawo

1,057 Prawo w Polsce

Prawo jest dziedziną zajmującą się porządkowaniem i interpretowaniem ustaw, zapisów prawnych lub inaczej dyrektyw postępowania, związanych z funkcjonowaniem państwa, jego strukturami, sposobem zarządzania i obywatelami. Prawnicy są specjalistami w dziedzinie prawa zajmującymi się jego interpretowaniem i skutkami w życiu codziennym. Ponieważ prawo obejmuje bardzo szeroki zakres wiedzy, prawnicy specjalizują się w jego dziedzinach, i tak prawo można podzielić na konstytucyjne, cywilne, pracy, karne, administracyjne, rodzinne i opiekuńcze oraz finansowe. Ponadto wyróżniamy prawo wewnętrzne danego państwa i międzynarodowe.
Prawnicy pomagają ludziom w wykonywaniu czynności prawnych na podstawie konkretnych artykułów; przykładowo w zakresie sporządzania umów notarialnych, lub obrony oskarżonego przed sądem. Zawód prawnika jest zawodem zaufania publicznego, a niektóre ze specjalności prawnych również wolnymi zawodami. Do związków zawodowych prawników nie mogą natomiast należeć prawnicy związani z władzą publiczną, jak prokurator lub sędzia. Aby móc w pełni wykonywać zawód prawnika, należy mieć wyższe wykształcenie humanistyczne prawnicze oraz odbyty staż.

Obowiązki i umiejętności

Zadaniem prawnika jest odpowiednie interpretowanie prawa, zgodnie z obowiązującymi normami, i jego stosowanie. Oczekuje się, że prawnik będzie specjalistą w swojej specjalizacji, a także że będzie służył obywatelom i państwu zgodnie ze swoją wiedzą. Ponadto wymaga się, że prawnik będzie zachowywał obowiązującą go tajemnicę zawodową, a więc nie może zdradzić nic, co by mogło narazić jego klienta. Prawnik powinien być osobą skrupulatną i zawsze interpretować prawo zgodnie ze sztuką zawodu i własnym sumieniem.
Od prawnika wymaga się:
• Szczegółowej znajomości prawa we własnej specjalizacji
• Umiejętności interpretowania prawa
• Bezwzględnego dochowywania tajemnicy zawodowej

Wymagane kwalifikacje

  • Wykształcenie wyższe humanistyczne
  • Odbyty staż zawodowy

Przydatne linki

Najlepsi pracodawcy

Popularne stanowiska w branży Prawo

Czy pracujesz w tej branży? Jesteś zadowolony?