stanowisko lub firma
miasto lub województwo
Zaawansowane »

Przeglądaj oferty pracy w Majster budowy

104 Majster budowy ofert pracy w Polsce

Majster budowy jest bezpośrednim pomocnikiem kierownika budowy w trakcie jej planowania i trwania. Majster kieruje grupą robotników i jest odpowiedzialny za wykonanie konkretnego wycinka robót. Na budowie często pracuje kilka brygad, z majstrem na czele. Majster budowy jest zazwyczaj najbardziej doświadczonym członkiem grupy, prowadzi dokumentację robót oraz czuwa nad jakością wykonywanego odcinka – po jego wykonaniu odbiera od pracowników dany odcinek. Podlega bezpośrednio pod kierownika budowy, który nadzoruje pracę wszystkich brygad budowlanych.

Majster musi stale dbać o ilość i jakość dostępnego materiału budowlanego, a w razie potrzeby zamówić dodatkowe ilości. On również zamawia narzędzia oraz nadzoruje używanie bardziej skomplikowanych maszyn budowlanych, a w razie potrzeby zamawia serwis. Majster powinien stale czuwać nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa przez swoich robotników, w tym ochrony osobistej, zasad przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. Powinien również dbać o prawidłową, uporządkowaną organizację miejsca pracy.

Obowiązki i umiejętności

Majster budowlany jest odpowiedzialny za wykonanie powierzonych odcinków budowlanych przez podległą grupę robotników. Wymaga się, aby na bieżąco sprawdzał jakość wykonywanej pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa. Do jego obowiązków należy nadzór nad materiałami i maszynami budowlanymi. Majster ma obowiązek dostosowywać się do poleceń i wskazówek nadzoru oraz właściciela, a także wykonywać swoją pracę zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami prawa.

Na stanowisku majstra budowy wymagana jest:
• Odpowiedzialność za jakość prowadzonych prac
• Przestrzegania przepisów BiHP oraz PP
• Zarządzanie materiałami i maszynami budowlanymi

Wymagane kwalifikacje

  • Wykształcenie średnie kierunkowe – budownictwo
  • Doświadczenie w zawodzie
  • Umiejętność organizacji pracy brygady budowlanej

Przydatne linki

Najlepsi pracodawcy

Najlepsze lokalizacje dotyczące Majster budowy

Najlepsze firmy oferujące pracę

Podobne oferty pracy

Czy pracujesz w tej branży? Jesteś zadowolony?