stanowisko lub firma
miasto lub województwo
Zaawansowane »

Przeglądaj oferty pracy w Inspektor budowy

38 Inspektor budowy ofert pracy w Polsce

Inspektor budowy to osoba odpowiedzialna za nadzór nad pracami budowlanymi. Inspektor kontroluje prace w ramach danego projektu na każdym etapie jego realizacji. Nadzór może dotyczyć jednej ze specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, organizacji budowy lub instalacyjnej. Do głównych zadań inspektora budowy należy weryfikowanie stanu faktycznego prac budowlanych z jego założeniami. Wytyczne planu są zawarte w projekcie budowy oraz w ogólnokrajowych aktach prawnych. Dlatego też bardzo ważne jest, aby inspektorzy budowy mieli znajomość prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, a także i ogólnie przyjętych standardów jakości. Inspektor musi także prowadzić dokumentację budowy, w tym wymagane rejestry, zapewnienie właściwego obiegu dokumentów, sprawdzanie i przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy oraz prowadzenie postępowań i przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Niezbędnym warunkiem zdobycia uprawnień inspektora budowy jest posiadanie wyższego wykształcenie na kierunku budowlanym lub architektonicznym. Następnie trzeba zdobyć specjalne uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie konstrukcyjno-budowlanym. Tryb przyznawania uprawnień jest zależny od charakteru studiów i odbytych podczas nich zajeć.

Obowiązki i umiejętności

Warunkiem koniecznym w pracy inspektora są zdolności techniczne oraz umiejętności organizacyjne, urzędnicze i kierownicze. Inspektor powinien swoją pracę wykonywać sprawnie i kompetentnie. Do tego pomocne mogą okazać się takie cechy jak asertywność, zdolności komunikacyjne, a także opanowanie, stanowczość w postępowaniu z ludźmi, jasne i zrozumiałe wydawanie poleceń oraz konsekwentne ich egzekwowanie.

Na stanowisku wymagane jest:
- Zdolności techniczne oraz umiejętności organizacyjne, urzędnicze i kierownicze
- Rozwinięte umiejętności komunikacji interpersonalnej
- Umiejętność jasnego i zrozumiałego wydawania poleceń oraz konsekwentne ich egzekwowanie

Wymagane kwalifikacje

  • Wyższe wykształcenie na kierunku budowlanym lub architektonicznym
  • Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie konstrukcyjno-budowlanym
  • Znajomość przepisów prawa budowlanego i kodeksu postępowania administracyjnego

Przydatne linki

Najlepsze lokalizacje dotyczące Inspektor budowy

Podobne oferty pracy

Czy pracujesz w tej branży? Jesteś zadowolony?

Najnowsze oferty pracy w Inspektor budowy

Kierownik techniczny
Ząbki, mazowieckie
Kierownik Projektu / Projekt Manager
Wrocław (Zabrodzie), dolnośląskie
Starszy Specjalista
Krosno Odrzańskie lubuskie
Starszy specjalista
Krosno Odrzańskie, lubuskie
starszy specjalista
Krosno Odrzańskie, lubuskie