stanowisko lub firma
miasto lub województwo
wyszukiwanie zaawansowane »

Przeglądaj oferty pracy w Celnik

2 Celnik ofert pracy w Polsce

Celnik, funkcjonariusz państwowy, który zajmuje się prawidłowym przebiegiem odprawy celnej. Do jego głównych zadań należy kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów i wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego. Celnik może także pobierać należności celne i inne opłaty związane z przywozem i wywozem towarów. Do jego obowiązków należy także kontrola i szczególny nadzór podatkowy w wymiarze i poborze podatku akcyzowego, a także podatku VAT od towarów i usług z tytułu importu towarów. Ważną częścią pracy celnika jest rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony dóbr kultury oraz ochrony własności intelektualnej. Najczęściej celnicy wykrywają próby wyprowadzania takich produktów jak odpady szkodliwe, substancje chemiczne, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz broń, objęte kontrolą międzynarodową.

Obowiązki i umiejętności

Przyszły celnik, aby móc wykonywać swój zawód, musi posiadać ukończoną szkołę średnią, jednakże coraz większym atutem staje się posiadanie tytułu magistra. Należy także być obywatelem Polski, posiadać zaświadczenie o niekaralności oraz mieć nieposzlakowaną opinię. Kandydat na celnika musi odbyć praktyki zawodowe, a następnie zdać egzamin kwalifikacyjny, po którym dana osoba zostaje włączona do służby stałej.

Stanowisko celnika wymaga:
- Spostrzegawczości
- Umiejętności budowania zaufania
- Rzetelności i obiektywności

Wymagane kwalifikacje

  • Średnie wykształcenie
  • Odbycie praktyk zawodowych i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego
  • Znajomość przepisów prawa celnego

Przydatne linki

Najlepsze lokalizacje dotyczące Celnik

Podobne oferty pracy

Czy pracujesz w tej branży? Jesteś zadowolony?

Najnowsze oferty pracy w Celnik

Młodszy kontroler skarbowy
Biała Podlaska, lubelskie
Starszy referent
Biała Podlaska, lubelskie