stanowisko lub firma
miasto lub województwo
wyszukiwanie zaawansowane »

Przeglądaj oferty pracy w Celnik

7 Celnik ofert pracy w Polsce

Celnik, funkcjonariusz państwowy, który zajmuje się prawidłowym przebiegiem odprawy celnej. Do jego głównych zadań należy kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów i wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego. Celnik może także pobierać należności celne i inne opłaty związane z przywozem i wywozem towarów. Do jego obowiązków należy także kontrola i szczególny nadzór podatkowy w wymiarze i poborze podatku akcyzowego, a także podatku VAT od towarów i usług z tytułu importu towarów. Ważną częścią pracy celnika jest rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony dóbr kultury oraz ochrony własności intelektualnej. Najczęściej celnicy wykrywają próby wyprowadzania takich produktów jak odpady szkodliwe, substancje chemiczne, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz broń, objęte kontrolą międzynarodową.

Obowiązki i umiejętności

Przyszły celnik, aby móc wykonywać swój zawód, musi posiadać ukończoną szkołę średnią, jednakże coraz większym atutem staje się posiadanie tytułu magistra. Należy także być obywatelem Polski, posiadać zaświadczenie o niekaralności oraz mieć nieposzlakowaną opinię. Kandydat na celnika musi odbyć praktyki zawodowe, a następnie zdać egzamin kwalifikacyjny, po którym dana osoba zostaje włączona do służby stałej.

Stanowisko celnika wymaga:
- Spostrzegawczości
- Umiejętności budowania zaufania
- Rzetelności i obiektywności

Wymagane kwalifikacje

  • Średnie wykształcenie
  • Odbycie praktyk zawodowych i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego
  • Znajomość przepisów prawa celnego

Przydatne linki

Najlepsze lokalizacje dotyczące Celnik

Podobne oferty pracy

Czy pracujesz w tej branży? Jesteś zadowolony?

Najnowsze oferty pracy w Celnik

inspektor
Biała Podlaska, lubelskie
Inspektor
Biała Podlaska lubelskie
Inspektor
Biała Podlaska, lubelskie
inspektor
Biała Podlaska
Starszy referent
Biała Podlaska, lubelskie
Starszy referent
Biała Podlaska, lubelskie
Starszy referent
Biała Podlaska, lubelskie