stanowisko lub firma
miasto lub województwo
Zaawansowane »

Przeglądaj oferty pracy w Notariusz

51 Notariusz ofert pracy w Polsce

Notariusz to prawnik, który zajmuje się przygotowywaniem dokumentów oraz potwierdzaniem ich wiarygodności. Mogą to być dokumenty różnego rodzaju, na przykład umowy dotyczące obrotu nieruchomościami, spadków, darowizn, założenia spółki, poświadczenia podpisu, potwierdzenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Jest on także upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych. Co ważne, notariusz to osoba zaufania publicznego, co oznacza, że może korzystać z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Wszystkie czynności, których dokonuje notariusz przybierają charakter dokumentu urzędowego. Co za tym idzie, przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów stron. Warto pamiętać, że w swojej pracy notariusz jest niezawisły.

Obowiązki i umiejętności

Aby zostać notariuszem należy ukończyć studia prawnicze w stopniu magisterskim, a następnie odbyć odpowiednią aplikację. Warunkiem przyjęcia na aplikację jest zdanie egzaminu aplikacyjnego oraz znalezienie patrona. Aplikacja notarialna jest płatna, trwa trzy lata oraz kończy się egzaminem końcowym. Od przyszłego notariusza oczekuje się absolutnej wiedzy w zakresie swoich obowiązków. Musi także być na bieżąco ze zmianami w prawie, aby nie zaniedbywać interesów klientów. Poza tym, powinien być sumienny, skrupulatny, cechować się umiejętnością logicznego myślenia.

Na stanowisku notariusza wymagane jest:
- umiejętności logicznego myślenia
- skrupulatność i dobra pamięć
- niezależność

Wymagane kwalifikacje

  • Ukończenie wyższych studiów prawniczych
  • Odbycie aplikacji notarialnej i zdanie egzaminu końcowego
  • Wiedza z zakresu prawa, w tym także bycie na bieżąco z aktualnościami

Przydatne linki

Najlepsze lokalizacje dotyczące Notariusz

Podobne oferty pracy

Czy pracujesz w tej branży? Jesteś zadowolony?