stanowisko lub firma
miasto lub województwo
wyszukiwanie zaawansowane »

Przeglądaj oferty pracy: Energetyka i surowce

85 Energetyka i surowce w Polsce

Prace związane z wydobywaniem ropy i gazu oznaczają branże związane z energetyką i ciepłownictwem. Energię elektryczną można uzyskiwać na wiele różnych sposobów, przekształcając energię wiatru, słońca, fal, cieplną bądź chemiczną. Problematyką tych zawodów jest głównie wydajność przekształcania energii oraz jej przesył na duże odległości. Prace związane z ropą i gazem zajmują się głównie problematyką transportu wydobytych złóż naturalnych przy pomocy rur – gazociągów i rurociągów, a także przy pomocy cystern.
Osoby pracujące w branży energetycznej, ropy i gazu powinny mieć wykształcenie inżynierskie, ponieważ praca obejmuje niekiedy trudne zagadnienia techniczne. Na zarobki firmy duży wpływ mogą mieć ceny surowców na giełdzie – im wyższe ceny, tym większe zyski – a także na opłacalność przedsięwzięcia. Przesył energii czy to w formie elektrycznej, czy też surowca, wymaga zawsze przeanalizowania wszystkich dostępnych możliwości i wybranie najbardziej rentownej. Dzięki pracy ludzi tej branży w mieszkaniach jest prąd, w baku paliwo, a z kranu leci ciepła woda.

Obowiązki i umiejętności

Praca w branży energetycznej, ropy i gazu wymaga wykształcenia przynajmniej inżynieryjnego, oraz rozumienia specyfiki rynku, jego silnych i słabych stron. Oczekuje się, że osoby na tych stanowiskach będą rozumiały problematykę przesyłu energii i surowców na duże odległości oraz będą znać możliwe rozwiązania tych problemów. Ponadto oczekuje się, że będą zaznajomieni ze specyfiką rynku, oraz będą umieli oszacować rentowność przedsięwzięć na podstawie trendów i przewidywań ekonomistów.
Od pracowników branży energetycznej, ropy i gazu oczekuje się:
• Znajomości rynku i jego problematyki
• Umiejętności dostosowania się do trendów giełdowych
• Znajomości technicznych aspektów przesyłu energii i surowców

Wymagane kwalifikacje

  • Wykształcenie wyższe inżynierskie w wybranej branży
  • Znajomość języków obcych
  • Znajomość rynku surowców

Przydatne linki

Popularne stanowiska w branży Energetyka i surowce

Czy pracujesz w tej branży? Jesteś zadowolony?