stanowisko lub firma
miasto lub województwo
Zaawansowane »

Przeglądaj oferty pracy: Praca naukowa i QA

2,156 Praca naukowa i QA w Polsce

Praca naukowa i przy zapewnieniu jakości to dwa blisko spokrewnione ze sobą działy. Nauka zajmuje się tworzeniem, ulepszaniem i nadzorem nad procesami technologicznymi, natomiast zarządzanie jakością to nadzór nad tymi procesami w sposób pozwalający na uzyskanie jak najwyższej jakości jak najniższym kosztem oraz kontrolowanie jakości wyrobów końcowych. Obie dziedziny skupiają się nad ułatwieniem wytwarzania dóbr przy zachowaniu ich właściwości wytrzymałościowych i innych walorów. Muszą też uwzględniać środowisko, w jakim będzie się znajdował produkt końcowy już po sprzedaży, a także sposób jego transportu i przechowywania.
Naukowcy mogą być zatrudnieni w firmach do badania próbek oraz wynajdywania na przykład nowych procesów chemicznych. Potem pomagają przy zastosowaniu ich na większą skalę, na linii produkcyjnej, oraz kontrolują działanie swoich maszyn. Pracownicy zarządzania jakością dbają, by produkt końcowy mógł spełniać wymagania i oczekiwania klienta, a także aby wytrzymywał konkretne warunki i mógł działać w przewidywanym środowisku. Oba stanowiska wymagają dużej odpowiedzialności oraz zaangażowania, a także ciągłego nadzorowania wykonywanych produktów i składania raportów dotyczących własnej działalności.

Obowiązki i umiejętności

Naukowcy są odpowiedzialni za opracowywanie procesów technologicznych oraz możliwości ich wdrażania w firmie, a także badania odpowiednich próbek pod kątem wytrzymałości bądź polepszenia właściwości. Pracownicy zarządzania jakością współpracują z naukowcami przy opracowywaniu procesów technologicznych, zwracając szczególną uwagę na jakość wytwarzanych produktów. Nadzorują również jakość produktów już wytwarzanych w fabrykach i przetwórniach, dostosowując parametry pracy w ten sposób, aby otrzymywać jak najlepszy produkt jak najniższym kosztem.
Od naukowców i zarządców jakością oczekuje się:
• Opracowywania procesów technologicznych
• Nadzoru nad bieżącymi procesami i jakością produktów końcowych
• Znajomości i przestrzegania przepisów BiHP

Wymagane kwalifikacje

  • Wykształcenie odpowiadające zajmowanemu stanowisku
  • Znajomość używanych procesów technologicznych
  • Znajomość standardów jakości

Przydatne linki

Najlepsi pracodawcy

Popularne stanowiska w branży Praca naukowa i QA

Czy pracujesz w tej branży? Jesteś zadowolony?