stanowisko lub firma
miasto lub województwo
Zaawansowane »

Przeglądaj oferty pracy: Inżynieria

15,462 Inżynieria w Polsce

Praca jako inżynier to bardzo szerokie określenie, mogące oznaczać przynależność praktycznie do każdej branży. Inżynierowie jednak – z samej definicji – mają wykształcenie wyższe, a więc obronili swoją pracę inżynierską z dziedziny związanej z matematyką i fizyką. Inżynierowie najczęściej zajmują się projektowaniem systemów i ich wdrażaniem. Kierują zespołami specjalistów, którzy wykonują ich polecenia, aby osiągnąć określony cel. Zarówno inżynierowie, jak i specjaliści, muszą rozumieć dokumentację techniczną w zakresie wykonywanego zawodu. Wliczają się w to nie tylko opisy, ale również rysunki techniczne, schematy i bloki instrukcji.
Praca jako inżynier wiąże się z przyjęciem odpowiedzialnością za projekt. Mimo, że projekt jest wielokrotnie analizowany przez innych specjalistów lub kolegów z branży, tylko inżynier jest odpowiedzialny za swoje obliczenia i swoje dzieło. W takim przypadku musi znać i rozumieć właściwości używanych materiałów, a także umieć je odpowiednio zastosować, w określonych dla nich miejscach, gdzie będą mogły pełnić swoje funkcje.

Obowiązki i umiejętności

Inżynier ponosi odpowiedzialność za stworzony projekt, poprawność tego projektu, wykonanych obliczeń wytrzymałościowych i technicznych, a także za nadzór nad prawidłowym wykonaniem zamierzonych prac. Wymaga się, aby rozumiał, umiał czytać i pisać dokumentację techniczną, właściwości materiałów, schematy konstrukcyjne, rysunki techniczne oraz plany działania. W razie potrzeby lub wystąpienia problemów powinien umieć znajdować na bieżąco rozwiązania i w bezpieczny sposób wdrażać je w projekt.

Inżynier powinien:
• Umieć tworzyć, czytać i nadzorować realizację projektów swojej specjalności
• Znać właściwości i wytrzymałość używanych materiałów
• Umieć kierować powierzonym zespołem specjalistów

Wymagane kwalifikacje

  • Wykształcenie wyższe inżynierskie w danej specjalności
  • Odbyte praktyki zawodowe
  • Znajomość języka angielskiego

Przydatne linki

Najlepsi pracodawcy

Popularne stanowiska w branży Inżynieria

Czy pracujesz w tej branży? Jesteś zadowolony?