stanowisko lub firma
miasto lub województwo
wyszukiwanie zaawansowane »

Przeglądaj oferty pracy w Wolontariusz

43 Wolontariusz ofert pracy w Polsce

Wolontariusz jest osobą świadomie pracującą bezpłatnie na rzecz innych lub ogółu społeczeństwa, poza najbliższą rodziną. Wolontariusz może pracować na rzecz organizacji pozarządowych, kościelnych, administracji publicznej, podczas klęsk żywiołowych i w innych, podobnych przypadkach. Mimo, że nie otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenia w formie materialnej, może czerpać inne korzyści, jak zdobywanie doświadczenia, poznawanie nowych ludzi, podwyższenie samooceny czy zwykłą satysfakcję za dobrze wykonaną pracę.
Wolontariusze mogą pracować nie tylko w granicach państwa, niektóre organizacje przygotowują wyjazdy za granice, do krajów potrzebujących, w szczególności do Afryki i Azji. Wolontariusze w swojej pracy kierują się różnymi przesłankami, w tym często jest on związany z wewnętrznymi odczuciami i potrzebami wolontariusza. Co roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza; rok 2001 był uznany przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu, a 2011 przez KE Europejskim Rokiem Wolontariatu. W Polsce wolontariusze są głównie zgromadzeni wokół Związku Harcerstwa Polskiego, organizacji kościelnych i hospicjów.

Obowiązki i umiejętności

Wolontariusz odpowiada za prawidłowe i sumienne wykonanie powierzonej mu pracy, w zakresie zgodnym z jego umiejętnościami. Oczekuje się, że wolontariusz będzie wykonywał swoją pracę bez oczekiwania wynagrodzenia, ale zdobywając doświadczenie i poszerzając kontakty z ludźmi. Wymaga się, aby wykonywał swoją pracę sumiennie, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i wiedzą. Jeśli wymaga tego praca, wolontariusz musi być gotowy do wyjazdu za granice państwa, jeśli wyraża na to zgodę.
Wolontariusz powinien:
• Być osobą komunikatywną i przyjazną
• Wykonywać swoją pracę solidnie i sumiennie
• Być chętnym do nawiązywania nowych znajomości

Wymagane kwalifikacje

  • Mile widziane doświadczenie
  • Mile widziana znajomość języków obcych

Przydatne linki

Najlepsze lokalizacje dotyczące Wolontariusz

Najlepsze firmy oferujące pracę

Podobne oferty pracy

Czy pracujesz w tej branży? Jesteś zadowolony?