Przeglądaj Adzuna Blog »

Kierunek psychologia. Czy jest w Polsce praca po psychologii

Jakie wykształcenie powinieneś mieć, jeśli myślisz o pracy psychologa. Czy jest w Polsce praca po psychologii. Gdzie może pracować osoba, która ukończyła psychologię i jakie są różne specjalizacje dla tego zawodu. Ile zarabia psycholog w Polsce. Ten artykuł pomoże Wam w rozpoznaniu nie tylko rynku pracy związanego z psychologią. Dowiecie się też jakie studia potrzebne są, aby zostać psychologiem. Jakie możliwości pracy i gdzie może mieć osoba z wykształceniem psychologicznym. Poznacie różne specjalizacje psychologii.

Artykuł pomoże Wam podjąć decyzję o rozpoczęciu lub może zmianie kariery zawodowej na związaną z psychologią.

Psycholog: wykształcenie, specjalizacje, możliwości, praca

Może zastanawiasz się właśnie jaką decyzję podjąć przy wyborze uczelni wyższej? A może już pracujesz i myślisz o zmianie profesji. Z tego arykułu dowiesz się:

Jeśli masz już wymagane wykształcenie i szukasz pracy jako psycholog możesz od razu przejść do strony z ogłoszeniami o pracę dla psychologów na Adzuna.pl lub skorzystać z wyszukiwarki na górze.

Ale jeśli dopiero rozważasz taką ścieżkę kariery, zostań i przeczytaj cały artykuł.

Jak zostać psychologiem? Wykształcenie psychologiczne.

Zawód psychologa opisuje szczegółowo Ustawa z dnia 8 czerwca 2001r (Dz. U. 2001 Nr 73 poz. 763), wraz z jej aktualizacjami, którą możecie znaleźć na rządowej stronie ISAP.

Aby zostać psychologiem należy mieć dyplom magistra psychologii z polskiej uczelni lub analogiczne wykształcenie zagraniczne, uznane za różnorzędne w Polsce. Tytuł magistra można uzyskać albo poprzez jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, albo dwustopniowe (licencjackie i magisterskie). Potrzebna będzie też praktyka zawodowa w określonym wymiarze godzin. Zawód psycholog wymaga też ciągłego doskonalenia wiedzy, ponieważ psychologia, jak każda dziedzina nauki ewoluuje i rozwija się. Trzeba być więc zaznajomionym nie tylko z klasycznymi teoriami, ale również śledzić na bieżąco wszelkie nowinki, badania i kierunki rozwoju tej dziedziny.

 Gdzie studiować psychologię?

Wykaz uczelni i kierunków psychologicznych w Polsce znajdziecie między innymi na stronie Otouczelnie.pl

Na Uniwersytecie Warszawskim kierunek psychologia cieszy się nieustającą popularnością. Podczas czerwcowo-lipcowej tury naborów w roku akademickim 2018/2019 o jedno miejsce konkurowało aż 12 kandydatów (dokładniej 12,54 zgodnie z danymi UW).  Co to znaczy dla osób rozpoczynających pracę psychologa? Na pewno po zakończeniu studiów psychologicznych musicie się liczyć z równie dużą konkurencją na rynku pracy.

Zawód psycholog. Czym zajmuje się psycholog?

Zacznijmy od tego, że psycholog, nie tylko, jak na filmach, położy nas na kozetce i wysłucha co nas gryzie.

Psycholog rozpoznaje, diagnozuje, bada procesy jakie zachodzą w psychice człowieka. Zajmuje się też interakcją człowieka z jego otoczeniem, bada mechanizmy i zależności jakimi są podporządkowane. Na podstawie swoich badań wydaje opinie, orzeka i kieruje na odpowiednie terapie lub kolejne badania. Może też świadczyć usługi z zakresu psychoterapii, udzielać pomocy psychologicznej.

Psychologia to oddzielna gałąź nauki, która czerpie i opiera się również na takich dziedzinach jak socjologia, antropologia, filozofia i biologia. Jest zatem kompleksową dziedziną nauki, co za tym idzie zawód psychologa jest również kompleksowy, niejednoznaczny i dzieli się na próżne specjalizacje.

Praca dla psychologów o różnych specjalizacjach. 

Ponieważ psychologia jest terminem bardzo szerokim, warto wymienić kilka głównych specjalizacji z jakich może wybrać osoba chcąca pracować w tym zawodzie, po ukończeniu psychologii:

Psychologia kliniczna

 • jest to dział psychologii stosowanej. Skupia się na zdrowiu psychicznym człowieka. Bada i określa jakie zachowanie jest normą, a jakie patologią. Zajmuje się też czynnikami które wpływają na dane zachowanie człowieka, oraz jego interakcje z otoczeniem. Psychologia kliniczna związana jest głównie z pracą w służbie zdrowia. Dzieli sia na psychologię kliniczną dzieci i młodzieży, oraz dorosłych (zarówno psychiatrycznej i niepsychiatrycznej służbie zdrowia).

Psychologia sądowa

 • psycholog sądowy m.in. swoja ekspertyzą i opiniami wspomaga wymiar sprawiedliwości. Wiedza psychologiczna może być wykorzystywana przez sądy, prokuraturę czy policję. Psycholog sądowy może również pracować w placówkach resocjalizacyjnych – więzienia czy ośrodki szkolno-wychowawcze dla młodzieży. Nie tylko zajmować się indywidulanymi problemami osób w nich przebywających, ale również organizacją samych placówek np. pod kątem wprowadzania skutecznych metod resocjalizacji.

Psychologia biznesu

 • ta dziedzina skupia się na pracownikach i ich relacjach w miejscu pracy. Bada zachowania zarówno pracowników niższego szczebla, jak i kadry zarządzającej. Ma na celu optymalizację miejsca pracy tak, aby firma jako organizacja biznesowa była jednocześnie jak najbardziej efektywna (wydajna) i przyjazna pracownikom. Innymi słowy stara się zachować równowagę między wynikami osiąganymi przez pracowników danej organizacji i ich satysfakcji z wykonywanej pracy.

Psychologia rozwoju człowieka

 • jak sama nazwa wskazuje ta dyscyplina psychologii zajmować się będzie człowiekiem od narodzin, poprzez kolejne fazy jego rozwoju. Badać będzie zmiany w zachowaniu człowieka na przestrzeni całego jego życia. Dziedzina ta klasyfikuje i definiuje na podstawie badać różne fazy psychologiczne zależne od wieku człowieka. Obiektami badań będą więc zarówno dzieci, młodzież, osoby wkraczające w dorosłość i te które osiągnęły dojrzałość.

Dziedzin i obszarów, gdzie zastosowanie może znaleźć wiedza z zakresu psychologii jest bardzo dużo. Oprócz wymienionych bardziej szczegółowo wyżej można wspomnieć o takich jak: psychologia sportu, psychologia zdrowia, psychologia sportu. Można łączyć ze sobą różne dziedziny psychologii i dokształcać się z danego zakresu, aby móc z czasem nieść bardzo kompleksową pomoc w danym obszarze.

Gdzie praca po psychologii

Pracę psycholog może znaleźć w wielu miejscach. Nie musi od razu otwierać swojej poradni psychologicznej lub prywatnego gabinetu. W zależności od swoich zainteresowań, predyspozycji i wybranych specjalizacji może znaleźć pracę wszędzie tam, gdzie ludzie potrzebować będą wiedzy i wsparcie psychologicznego. Dotyczy to prawie każdej dziedziny życia – prywatnego i zawodowego.

Psycholog – praca w szkole lub przedszkolu 

 • To będzie dobry wybór dla tych, którzy lubię i chcą pracować z dziećmi. Warto wziąć poprawkę, że w takich miejscach będziecie również angażować się w rozmowy z rodzicami. Poznawać rodzinne sytuacje, które wpływać mogą na zachowanie dzieci. Będziecie pomagać adaptować się uczniom w nowej szkole i współpracować blisko z nauczycielami i opiekunami. Pomóc im zrozumieć zachowania dzieci i

Psycholog – praca w ośrodkach wychowawczych, domach dziecka czy domach opieki

 • Młodzież na zakrętach życiowych, dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej to osoby, które niezaprzeczalnie potrzebują pomocy i wsparcia od psychologa.

Psycholog – praca w sądzie, wojsku, policji lub więziennictwie

 • Nie tylko dzieci i ich rodzice potrzebują wsparcie psychologa. Osoby dorosłe też. Sąd będzie wspierał się opinią psychologów podczas orzekania w sprawach. W wojsku wsparcie psychologa jest nieocenione, zarówno w trakcie, jak i po służbie, gdy trzeba wrócić do domu i odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Psycholog – praca w firmie prywatnej

 • Osoba, która skończyła studia psychologiczne może doskonale sprawdzić się w takich zawodach jak rekruter, specjalista ds. kadr i zatrudnienia, osoba zarządzająca zasobami ludzkimi w firmie (HR), ale również trener personalny. doradca kariery czy nawet specjalista do spraw marketingu i reklamy, gdzie potrzebna jest wiedza z zakresu zachowania się konsumentów i ich preferencji.

Psycholog – praca badawcza i naukowa, wykładowca na uczelni

 • Dla osób, które chcą pogłębiać wiedzę, lubię zagłębiać się w temat i analizować dobrym rozwiązaniem będzie praca naukowa i badania poznawcze. A jeśli lubisz dzielić się zdobytą wiedzą, możesz sprawdzić się jako wykładowca na uczelni.

Psycholog – praca w szpitalu

 • Dużym działem psychologii jest psychologia kliniczna. Zajmuje się badania, pomaganiem osobom z chorobami i zaburzeniami psychologicznymi. Jeśli lubisz wyzwania, praca w szpitalach i ośrodkach leczniczych będzie dla ciebie.

Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra – różnice

Psycholog, psychoterapeuta czy psychiatra. Każdy z nich zajmuje się ludzką psychiką, ale czym różnią się od siebie ich kompetencje, zakres obowiązków i sposób pracy? Poniżej krótkie podsumowanie.

 • Psycholog

Jak pisaliśmy wcześniej, psychologiem będzie osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologicznym. Psycholog, w zależności od wybranej specjalizacji, będzie pomagał danej grupie ludzi. Będzie zajmował się opiniowaniem, diagnozowaniem, badaniem psychologicznym, badaniem zachowań i kierował na odpowiednie leczenie. Będzie szukał źródła problemów, pomagał zrozumieć powód danego zachowania czy sytuacji. Psycholog zdiagnozuje, wyda opinię i w razie potrzeby zaleci dalsze kroki. Sam psycholog nie prowadzi terapii, nie przepisuje leków ani nie przeprowadza leczenia. Może natomiast zalecić wizytę u psychoterapeuty lub psychiatry, jeśli uzna to za konieczne lub wskazane.

 • Psychoterapeuta

Często zdarza się, że psycholog zostaje psychoterapeutą. W tym celu musi jednak np. skończyć odpowiednie studia podyplomowe lub szkolenie. Polska Federacja Psychoterapii opisuje wymagane kwalifikacje, jakie powinien mieć certyfikowany psychoterapeuta w Polsce.  Warto jednak wspomnieć, że psychoterapeuta nie musi kończyć psychologii, ani kierunków medycznych. Wystarczą studia wyższe, najlepiej jednak humanistyczne. Psychoterapeuta to zatem oddzielny zawód. Psychoterapeuta może zacząć leczenie problemów, które odkrył psycholog. Za pomocą odpowiedniej terapii, spotkań, porad, ale nie leków. Jeśli problem wymagać będzie dodatkowego leczenia farmakologicznego, wtedy potrzebna będzie wizyta u psychiatry. Z drugiej strony psychoterapeuta może swoją terapią wspomagać zalecaną przez psychiatrę terapię lekami.

 • Psychiatra

Psychiatra to lekarz medycyny, który ukończył studia medyczne ze specjalizacją psychiatria i odbył konieczny do wykonywania zawodu staż. To jedyny z wymienionych wyżej specjalistów, który może sam wypisywać recepty i zalecać leczenie farmakologiczne. Wkracza wtedy, gdy zaburzenia wybiegają poza kompetencje psychologa czy psychoterapeuty i wymagają leczenia za pomocą leków. Nerwice, depresje, zaburzenia osobowości należy leczyć pod okiem lekarza medycyny, który sam może być psychoterapeutą lub może dodatkowo zalecić spotkania z psychoterapeutą jako dodatkowa pomoc, oprócz przepisanych leków.

Ile zarabia psycholog?

Jakie są zarobki psychologów? Niestety nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Ponieważ zarówno specjalizacji, jak i potencjalnych miejsca pracy po psychologii jest tak wiele, że wskazywanie tutaj uśrednionego wynagrodzenia mijałoby się z celem. Z wielu raportów i analiz wynika, że zarobki psychologów średnio wahają się między 2000 a 8500 zł. Sami zatem widzicie, że rozpiętość stawek jest ogromna. Stawki godzinowe też wahać się mogą od kilkunastu złotych do 150zł. Wszystko zależy od specjalizacji, sektora i miejsca pracy. Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów opublikował raport ze swojego badania na temat sytuacji zarobkowej psychologów w Polsce, z którego możecie dowiedzieć się więcej o wysokości stawek i zarobków psychologów. Raport możecie pobrać ze strony organizacji TUTAJ.

Oferty pracy dla psychologa

Jeśli interesuje Cię praca psychologa w konkretnym mieście zaglądaj regularnie na strony. Jeśli w tym momencie nie ma tam aktualnych ofert – proponujemy założyć sobie powiadomienie mailowe od Adzuna. Za każdym razem, jak na jakiejś stronie agregowanej przez Adzuna pojawi się nowe ogłoszenie pracy dla psychologa w danym mieście zostanie ono wysłane na podany przez Ciebie adres mailowy. Możesz wejść na stronę z linków ponieżej i ustawić powidomienie. Na naszym blogu znajdziesz też wpis, z którego dowiesz się jak ustawić takie powiadomienie lub jak skorzystać w tym celu z naszej aplikacji mobilnej do szukania pracy.

Psycholog praca – oferty z całej Polski

Psycholog praca Warszawa

Psycholog praca Wrocław

Psycholog praca Kraków

Ciekawostki i artykuły na temat psychologii

Wszystkich, którzy myślą o rozpoczęciu studiów na kierunku psychologicznym, aby w przyszłości móc wykonywać zawód psychologa zapraszamy na stronę Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, które ma swoje oddziały w całej Polsce. Możecie znaleźć tam nie tylko ciekawe artykuły, czasopisma, opinie, ale i najnowsze regulacje prawce związane w wykonywaniem zwodu psychologa.

Podobne artykuły:

Jak zostać fizjoterapeutą

Praca dla nauczycieli