Przeglądaj Adzuna Blog »

Jak zostać nauczycielem i ile zarabia nauczyciel w Polsce.

Czy warto zostać nauczycielem?

Dzień Edukacji Narodowej, zwany wcześniej Dniem Nauczyciela to bardzo ważny dzień dla wszystkich nauczycieli i wykładowców. 14 października w wielu szkołach odbędą się apele i przedstawienia. Dyrektorzy wręczą nagrody i awanse dla najlepszych pedagogów. Nauczyciele otrzymają kwiaty i prezenty od swoich podopiecznych. Ale praca nauczyciela to nie tylka laurki od dzieci i życzenia podczas apelu…

W tym artykule znajdziecie informacje:

Jak zostać nauczycielem w Polsce

Jakie są stopnie zawodowe na drodze nauczyciela

Informacje o zarobkach nauczycieli

Najnowsze i aktualne oferty pracy dla nauczycieli

Czy nie myślałeś o tym, aby zostać nauczycielem?

Jeśli właśnie myślisz o podjęciu tej decyzji i zostać nauczycielem, Adzuna podpowie, jak to zrobić.

Aby zostać nauczycielem musisz mieć skończone studia wyższe. Nie jest określony konkretny kierunek, ale jeśli nie jest to kierunek związany z nauczaniem będziesz musiał dodatkowo otrzymać kwalifikacje pedagogiczne. Mogą to być specjalne studia podyplomowe albo kurs pedagogiczny.

Studium pedagogiczne, czyli jak zdobyć odpowiednie kwalifikacje

Aby móc pracować w zawodzie nauczyciela potrzebujesz nie tylko dyplomu ukończenia uczelni wyższej, ale również udokumentowanego tzw. przygotowania pedagogicznego. Zarówno teoretycznego, jak i w postaci praktyki zawodowej. Kwalifikacje pedagogiczne dla przyszłych nauczycieli określa dokładnie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które możecie znaleźć tutaj.  Dobrym pomysłem może być studium pedagogiczne, czy podyplomowe studia na tym kierunku. Jest to sposób na pozyskanie kwalifikacji dla tych absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają już przygotowanie merytoryczne, ale nie posiadają wymaganego rozporządzeniem Ministra przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, wymaganego aby podjąć pracę jako nauczyciel.

Nauczyciel – różne drogi zawodowe

Obecnie mianem nauczyciel określa się dość szeroką grupę zawodową. Dlatego warto zapoznać się z możliwościami, jakie daje przygotowanie pedagogiczne i zdecydować się na konkretną ścieżkę kariery.

Można być nauczycielem przedszkolnym; wczesnoszkolnym; nauczycielem poszczególnych szczebli edukacyjnych czy przedmiotów, lub nauczycielem akademickim. Można wybrać zatem nie tylko grupę wiekową, jaką chcemy uczyć, ale i konkretne przedmioty, zakres nauczania. Jeśli chcesz być nauczycielem języka obcego warto wybrać studia językowe lub lingwistyczne. W przypadku nauczania przed- lub wczesnoszkolnego warto wybrać odpowiednie studia pedagogiczne w tym kierunku, z fakultetami związanymi z nauka najmłodszych.

Jak przebiega awans zawodowy nauczyciela, stopnie zawodowe nauczyciela

Jak w każdej pracy powinniśmy rozwijać swoje kwalifikacje. Na drogę zawodowa nauczyciela składają się cztery oddzielne etapy: nauczyciel stażysta; nauczyciel kontraktowy; nauczyciel mianowany oraz  dyplomowany . Poniżej poszczegolne stopnie, zgodnie z aktualizacją, która weszła w życie we wrześniu 2019 roku.

Nauczyciel stażysta

Jesli zaczynasz pracę jako nauczyciel, możesz złożyć wniosek o otwarcie stażu na 14 dni od momentu rozpoczęcia pracy w szkole. Najcześciej za rozpoczęcie tego procesu uznaje się  dzień zatrudnienia nauczyciela stażysty lub dzień złożenia wniosku o otwarcie stażu w przypadku pozostałych nauczycieli (dokładnie omawia tą różnicę art. 9d ust. 1 Karty Nauczyciela). Staż trwa wtedy odpowiednio: 9 miesięcy stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Oraz 2 lata i 9 miesięcy stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

Nauczyciel kontraktowy

Po ukończeniu stażu z pozytywnym efektem, dyrektor placówki może nadać nauyczycielowi kolejny sopień awansu, czyli stopien nauczyciela kontraktowego. Aby otworzyć staż prowadzący do kolejnego stopnia, jakim jest nauczyciel mianowany trzeba przepracować kolejne dwa lata po otrzymania statusu nauczyciela kontraktowego (art. 9d ust. 4 Karty Nauczyciela)

Nauczyciel mianowany

Taki status można oczywiście otrzymać po przejściu procesu weryfikacji, akceptacji planu zawodowego i otrzymaniu pozytywnej oceny od komisji zewnętrznej. Dopiero po roku pracy na tym stanowisku nauczyciel może ubiegać się o przystąpienie do kolejnego stażu. W wyniku jego pozytywnego zakończenia przyznanie najwyższego stopnia zawodowego, jakim jest nauczyciel dyplomowany. Staż trwa 9 miesięcy.

Nauczyciel dyplomowany

Stopień ten najczęściej nadaje kuratorium, po ukończeniu stażu który również składa się z dwóch etapów – wewnętrznego i zewnętrznego. Bierzę się pod uwagę nie tylko przebieg samego stażu, ale cały dotychczasowy dorobek zawodowy nauczyciela.

Więcej o stopniach i drodze do ich uzyskania znajdziecie na Portalu Oświaty 

Gdzie szukać pracy jak nauczyciel

Adzuna.pl publikuje najświeższe oferty pracy dla nauczyciel różnych stopni i specjalizacji. Jeśli chcesz zostać nauczycielem lub kończysz właśnie odpowiednie studia wyższe. Poszukaj  najnowszych ofert pracy na naszej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki ofert na górze lub z poniższej listy dla wybranych miast.

Wrocław – Praca dla nauczycieli

Poznań – Praca dla nauczycieli

Łódź – Praca dla nauczycieli 

 

Photo by Stephen Paris from Pexels

Ile zarabia nauczyciel w Polsce

Od 1 stycznia 2020 wzrosną stawki wynagrodzenia tych nauczycieli, którzy zarabiać by mieli mniej niż najniższa krajowa.

Poziom wykształcenia Stopnie awansu zawodowego nauczyciela
Nauczyciel
stażysta
Nauczyciel
kontraktowy
Nauczyciel
minanowany
Nauczyciel
dyplomowany
1 Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 2 782 2 862 3 250 3 817
2 Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagoginczego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym 2 617 2 663 2 832 3 324
3 Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie. 2 600 2 617 2 638 2 905
Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązująca od dnia 1 stycznia 2020 r.

Rozporządzenie do pobrania.

Obyś cudze dzieci uczył…

Choć powiedzenie ma wydźwięk pejoratywny, warto się nad nim zastanowić. Nauczyciel powinien posiadać zestaw cech i umiejętności, które przydatne są w pracy nauczyciela. Na pewno będzie to cierpliwość! Do tego przyda się łatwość w nawiązywaniu kontaktów i łatwość w przekazywaniu innym wiedzy. Dobrego nauczyciela cechuje również duże poczucie obowiązku oraz standardy moralne. W końcu bierze na siebie bardzo dużą odpowiedzialność, jaką jest kształtowanie młodego pokolenia.

Choć wiele osób narzeka na niskie zarobki, szczególnie w szkołach państwowych  to równie wielu uważa, że praca nauczyciela oprócz wynagrodzenia materialnego daje  bardzo dużo satysfakcji. Szczególnie jeśli jest się tzw. nauczycielem z powołania. Czyli osobą, która czuje szczerą potrzebę i chęć uczenia innych i jest w tym dobra!

 

Dołącz do nas na Facebooku, gdzie regularnie publikujemy porady dotyczące pracy i kariery oraz odwiedź naszą stronę, gdzie dostępnych jest ponad 200 000 ofert pracy w całej Polsce.