Przeglądaj Adzuna Blog »

Jawność zarobków – raport Adzuna

Raport-Adzuna

W kwietniu 2019 roku Adzuna przeprowadziła wśród polskich internautów anonimową ankietę skierowaną do osób szukających pracy, osób aktywnych zawodowo, agencji rekrutacyjnych i pracodawców. Wszystkim ankietowanym zadano te same pytania, aby sprawdzić ich stosunek do jawności wynagrodzenia na poziomie ogłoszenia o pracę.

Cały raport mogą Państwo przeczytać w: RAPORT ADZUNA

Informacja o zarobkach w ogłoszeniu o pracę: 97% na tak!

Ponad 97% wszystkich ankietowanych odpowiedziało „tak” dla podawania informacji o zarobkach w ogłoszeniach o pracę. Z czego 64% opowiedziało się za informacją podaną formie widełek (min-max), a pozostałym wystarczyłaby informacja o minimalnej stawce, jakiej mogą spodziewać się na danym stawisku.

Niecałe  3% wszystkich ankietowanych opowiedziało się przeciwko podawaniu stawki wynagrodzenia na poziomie ogłoszenia.

Ankietowanych pytano o uzasadnienie swojego wyboru, w formie odpowiedzi na pytanie otwarte.

Z odpowiedzi udzielonych na pytanie otwarte wyłonił się obraz kandydata, który nie chce marnować czasu zarówno swojego, jak i potencjalnego pracodawcy, jeśli oferta nie spełnia jego oczekiwań finansowych.

Argument oszczędności (i/lub straty) czasu pojawił się w aż 38% wszystkich odpowiedzi na to pytanie.

Kandydaci, którzy byli pozytywnie nastawieni do podawania stawki wynagrodzenia w ogłoszeniu o pracę chcieliby również, dzięki tej informacji, unikać rozczarowań na późniejszych etapach rekrutacji. Co łączy się oczywiście ze wspominanym najczęściej argumentem wzajemnego szanowania czasu.