Przeglądaj Adzuna Blog »

Umiejętności miękkie na polskim i światowym rynku pracy

Raport-Adzuna

Nasz zespół przeanalizował ponad pięć milionów ogłoszeń o pracę, zebranych na serwisach Adzuna na świecie. Na potrzeby tego artykułu skupiliśmy się na ogłoszeniach z krajów takich jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania, Francja i oczywiście Polska. Sprawdziliśmy jakie cechy, niezwiązane bezpośrednio z wykształceniem czy doświadczeniem zawodowym, powinien według pracodawców, posiadać kandydat idealny.

Badanie Adzuna

Na pewno niejednokrotnie spotkaliście się z pojęciem „miękkie umiejętności” lub „miękkie kompetencje”. Terminy te zyskały na popularności w kontekście szukania pracy i pracowników. Są obecnie wymieniane i odmieniane przez wszystkie przypadki na stronach agencji rekrutacyjnych i poradników dla poszukujących pracy. Adzuna również postanowiła przyjrzeć się temu zjawisku bliżej.

Czym są kompetencje miękkie

W według „Wielkiego Słownika Języka Polskiego” kompetencje miękkie, w odniesieniu do biznesu to:

„zdolności i umiejętności pracownika niezwiązane bezpośrednio z charakterem wykonywanej pracy, ale umożliwiające mu samoorganizację, efektywne wykorzystanie czasu pracy i współpracę z innymi osobami w firmie”

Porównując do kompetencji twardych, czyli merytorycznej wiedzy na temat danego, specjalistycznego i kierunkowego doświadczenia, które jest niezbędne do wykonywania danego zawodu czy zadań, umiejętności miękkie to zbiór cech jakie posiada dana osoba wybiegających ponad wiedzę i doświadczenie zawodowe. Warto jednak dodać, że i te miękkie umiejętności możemy w sobie ćwiczyć, trenować, budować i rozwijać z czasem. Bywa jednak, że o wiele trudniej jest nam zmienić swoje nastawienie, czy okiełznać własne ego niż np. skończyć kolejne szkolenie informatyczne.

Powinniśmy jednak starać się wzmocnić te najbardziej pożądane przez pracodawców cechy. Ponieważ to one coraz częściej zaczynają pojawiać się w ogłoszeniach o pracę. Stając się czynnikiem na równi ważnym jako samo doświadczenie, przy wyborze kandydata.

Cechy miękkie u idealnego kandydata w Polsce

W Polsce przeszukaliśmy ogłoszenia z naszego serwisu pod kątem 50 fraz określających miękkie umiejętności. Znaleźliśmy je w 30% ogłoszeń na Adzuna.pl. Wyłania się z nich dość ciekawy obraz kandydata idealnego, który oprócz kwalifikacji zawodowych powinien cechować się przede wszystkim:

  • uczciwością, rzetelnością, otwartością i odpornością na stres (praca pod presją).

Na rodzimym rynku pracodawcy poszukują również u pracowników:

  • ambitnego podejścia do pracy, pomysłowości (kreatywności) oraz punktualności.

Ogólnie wymienia się też w niewielkiej części przeanalizowanych ogłoszeń:

  • umiejętności interpersonalne, entuzjazm i motywację.

Zainteresowanie miękkimi umiejętnościami na świecie

Jak wynika z naszych badań nie wszystkie kraje są na równi zainteresowane osobistymi umiejętnościami kandydatów. W międzynarodowym badaniu wzięliśmy na celownik listę około 100 słów kluczowych określających popularne kompetencje miękkie. Okazało się, że najbardziej zainteresowani takimi kompetencjami są pracodawcy w USA. Aż 90% wszystkich ogłoszeń o pracę, w amerykańskim serwisie Adzuna, wymieniało umiejętności miękkie, jakimi powinien cechować się kandydat na dane stanowisko. Wielkiej Brytanii było to 86% ogłoszeń, we Francji 80%, w Niemczech 79%, a w Holandii 70%.

Jakie cechy u kandydata cenią pracodawcy w innych krajach

W ogłoszeniach z USA najczęściej pojawiały się pojęcia takie jak:

  • umiejętność rozwiązywania problemów (problem solving), umiejętności społeczne (social skills) oraz dokładność, rzetelność (rigour).

Natomiast dla holenderskiego pracodawcy w cenie są:

  • entuzjazm, motywacja oraz dążenie do osiągania wyniku (result-driven).

Poniżej najczęściej wymieniane kompetencje miękkie w ogłoszeniach o pracę w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i w Polsce:

Jakich cech u kandydatów szukają obecnie pracodawcy

Podsumowując powyższe dane możemy dojść do wniosku, że w obecnych czasach nie wystarczą już tylko dyplomy i specjalistyczna wiedza. W wielu branżach pracodawcy zaczynają szukać cech nie tylko związanych ze sferą profesjonalną, ale i sferą socjalną.

Coraz częściej oczekuje się od kandydatów zdolności interpersonalnych i umiejętności niewerbalnych. Pracodawcy chcą, aby ich kandydat umiał priorytetyzować zadania, efektywnie zarządzać swoim czasem a jednocześnie był osoba otwartą, entuzjastyczną i chętną do pracy w zespole.

W Polsce umiejętności miękkie nie są aż tak często i bogato opisywane przez pracodawców jak np. w krajach anglosaskich, ale daje się już zauważyć ten trend również u nas. Zaczynamy szukać kandydatów nie tylko z wiedzą merytoryczną, ale z zestawem cech, który pomoże w zbudowaniu nie tylko zgranego zespołu, ale i miłej atmosfery w biurze.

Czy Wy też widzicie takie tendencje i czy myślicie, że jest to pozytywna i potrzebna zmiana na polskim rynku pracy?