Przeglądaj Adzuna Blog »

Raport Adzuna: Wartość dyplomu – sytuacja absolwentów na rynku pracy

Raport Adzuna

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez Adzuna wynika, że specjaliści z branży IT mają do wyboru najwięcej ofert pracy. IT oferuje największe szanse na zatrudnienie w 7 z 11 przebadanych przez Adzuna krajów w Europie oraz na świecie.

Najwięcej wakatów w Polsce oferowanych jest w branżach:

Poszukiwani na rynku pracy są również inżynierowie – do nich skierowanych jest 5,5% wszystkich dostępnych ofert pracy. Branża IT oferuje wiele możliwości w skali globalnej. Spośród ofert pracy w 11 krajach przeanalizowanych przez Adzuna IT znalazło się w top 3 pod względem obfitości ofert w aż 7 krajach: Wielkiej Brytanii, Kanadzie, RPA, Niemczech, Polsce, Holandii oraz Indiach. Jedynie w Rosji, Francji, Australii oraz Brazylii IT nie weszło do głównej trójki.

Polski rynek pracy charakteryzuje duży popyt na specjalistów i osoby z wyższym wykształceniem.

Czynnikiem, który różnicuje szanse zawodowe absolwentów uczelni jest typ ukończonego kierunku, a także stopień ukończonych studiów. Potwierdza to raport Bilansu Kapitału Ludzkiego dotyczący korelacji pomiędzy stopniem ukończonych studiów wyższych, a sytuacją zawodową badanych. Szanse rynkowe Polaków wzrastają wraz z przejściem z kategorii posiadacza tytułu licencjata (63,8% osób aktywnych zawodowo) do kategorii posiadacza tytułu magistra (80,7%). Sytuacja rynkowa jest znacząco lepsza w przypadku absolwentów studiów specjalistycznych: 76,5% inżynierów oraz 85,3% magistrów inżynierów jest aktywna zawodowo. Wraz w uzyskaniem dyplomu II stopnia w przypadku obu kategorii absolwentów maleje również procent osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo.

Wartym podkreślenia jest fakt, że ukończenie studiów magisterskich zapewnia awans zawodowy osobom posiadającym tytuł licencjata. Natomiast w przypadku inżynierów ukończenie studiów wyższych magisterskich nie prowadzi do dużego spadku bezrobocia w tej grupie. Oznacza to, że sytuacja rynkowa absolwentów kierunków inżynierskich jest lepsza, niż absolwentów kierunków klasycznych. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w IV kw. ub.r. bezrobocie wśród osób z wykształceniem wyższym wyniosło 5,7%, policealnym i średnim zawodowym 9,2%, średnim ogólnokształcącym 13,9%, zasadniczym zawodowym 11,3%. Natomiast bezrobotnych było 19% osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym.

Obecnie niedobór kadry IT w Polsce sięga poziomu 25 – 30%, a według szacunków Unii Europejskiej do 2016 roku powstanie około 700 tysięcy nowych miejsc pracy w tej branży.

Dołącz do nas na Facebooku, gdzie regularnie publikujemy porady dotyczące pracy i kariery oraz odwiedź naszą stronę, gdzie dostępnych jest ponad 200 000 ofert pracy w całej Polsce.

Podobne artykuły:
Badanie Adzuna: Jakiego kandydata poszukują polscy pracodawcy?
Raport Adzuna: Praca w branży „media online” w Polsce
Raport Adzuna: „Rynek IT w Polsce. Dla kogo i gdzie praca?”